برگزاری سمینار شرح و تفصیل آیتم های ژئوسنتتیکی فهرست بها

 

 

 

 

 

 

 

سمینار آموزشی ترویجی شرح و تفصیل آیتم های ژئوسنتتیکی موجود در فهرست های بها، با حضور دست­ اندرکاران این زمینه، در تاریخ هفدهم آذرماه سال جاری در محل جامعه مهندسان مشاور ایران برگزار گردید. در این همایش شرکت رهیاب صنعت البرز به عنوان حامی نقره حضور داشته و همچنین مدیر عامل شرکت، مهندس محمد محرمی به ایراد سخنرانی در خصوص آیتم های ژئوسنتتیکی مورد استفاده در فیلتراسیون و تسلیح آسفالت پرداخت. دیگر سخنرانی های این همایش در خصوص آیتم های ژئوسنتتیکی مورد استفاده در تسلیح و آب بندی بوده است.

در این همایش، مروان گونزالز مدیر شرکت مکافری ایتالیا نیز حضور داشته و در خصوص فعالیت های گوناگون این شرکت به ارائه توضیحاتی پرداخت.